Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Anna Makieła-Zoń – autorka bloga Spadło mi z regała.
2. Konkurs trwa od 2 do 6 września 2020 roku (do godz. 23:59).
3. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania “Lubię mojego lekarza za to, że…”.
4. W zabawie może wziąć udział każdy, kto posiada adres korespondencyjny na terenie Polski.
5. Sposób wyboru zwycięzcy.
a. Zwycięzcą zostanie jedna osoba, której odpowiedź uznana zostanie przez organizatora za najciekawszą.
b. Wyboru zwycięzców dokonuje organizator konkursu wskazany w pkt 1.
6. Nagroda.
a. Nagrodą w konkursie jest książka “Wcierki rtęciowe i obcęgi” Zofii Karaś.
7. Ogłoszenie wyników:
a. nastąpi w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Organizatora,
b. nastąpi w terminie 3 dni od zakończenia konkursu,
c. zwycięzca zobowiązany jest wysłać wiadomość prywatną na fanpage’u organizatora z danymi do wysyłki nagrody,
d. w przypadku, gdy zwycięzca w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników nie prześle wiadomości z danymi do wysyłki nagrody, nastąpi wybór innego zwycięzcy.
8. Dane osobowe:
a. uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach: ogłoszenia imienia i nazwiska zwycięzcy konkursu oraz wysyłki nagrody,
b. post konkursowy (wraz z odpowiedziami uczestników) zostanie usunięty w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
9. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
10. Organizator ma prawo do zmiany zapisów regulaminu.
11. Facebook nie jest organizatorem konkursu i nie jest z nim w żaden sposób powiązany.